Femstyrker
Menu

Brug for politisk enighed om øget arbejdsudbud

Af Anne H. Steffensen, adm. direktør i Danske Rederier, Katia K. Østergaard, adm. direktør i HORESTA, Anne Lawaetz Arhnung, adm. direktør i Landbrug & Fødevarer, Ida Sofie Jensen, koncernchef i LIF og Lars Aagaard, adm. direktør i Dansk Energi.

Vækst og udvikling er forudsætningen for velfærd. En vækst som for hver af vores fem styrkepositioner er skabt med handel ud over de danske landegrænser og ved hjælp af international arbejdskraft.

Danmark er et lille land og vores velstand bygger på vores evne til at finde på, producere, levere ydelser og handle varer internationalt. Og skal vi fortsat gøre det i fremtiden, er det nødvendigt, at vi kan tiltrække fremtidens talenter - også ud over landets grænser.

Internationale medarbejdere bidrager med viden og kvalifikationer, der løfter danske kompetencer og danske virksomheders konkurrenceevne. Og netop det underbygges af Finansministeriets opgørelse fra 2018, der viser, at personer i fast track-ordningen samlet bidrog med knap 1 milliard kroner i nettoindtægt for den offentlige sektor.

Vores virksomheder har brug for en smidig ordning til at kunne tiltrække internationale medarbejdere. Derfor er det afgørende, at der ikke må gå valgkamp i at få vedtaget de nødvendige forbedringer af eksisterende ordninger. Det mener Danske Rederier, HORESTA, Landbrug & Fødevarer, Lægemiddelindustriforeningen og Dansk Energi. Vi er fem vægtige eksporterhverv, der tilsammen udgør alliancen "5 styrker".

Det muliges kunst

Regeringen har den 21. februar fremsat lovforslag om styrket rekruttering af international arbejdskraft. Et forslag, der indeholder 32 elementer, som har til formål at styrke international rekruttering. Et forslag, som er genstand for intense politiske drøftelser og desværre også uenighed. Et forslag, der let kunne falde på gulvet i en intens valgkamps-atmosfære.

Derfor vil vi kvittere for, at både regeringen og Socialdemokratiet har ladet den sunde fornuft sejre og fundet frem til de elementer, der er politisk enighed om - og ladet uenighederne ligge.

Som vigtige danske eksporterhverv har vi brug for politisk handling og brede forlig, der beskytter og styrker vores konkurrencekraft. Væksten i de danske virksomheder havde ikke været og er ikke mulig uden politisk opbakning fra skiftende regeringer.

Diskussionen om international arbejdskraft har været intens i det seneste halve år. Og analysesamarbejdet Small Great Nation beskriver det også som en højthængende frugt at finde løsninger for bedre rekruttering af international arbejdskraft - men en frugt, som vi mener, det alligevel er umagen værd at strække sig efter. Det viser sig nemlig, at udenlandsk arbejdskraft er med til at stabilisere dansk økonomi. Small Great Nations analyse viser, at udlændinge kommer hertil, når det går godt - og rejser igen, når det ikke længere går så godt. Uden at presse danske beskæftigede ud i arbejdsløshed, når økonomien går tilbage.

Lige nu er det de kortsigtede forbedringer, der er under vedtagelse. Men fakta er, at vi fortsat og i stigende grad har brug for kvalificeret international arbejdskraft. Så der skal tages fat på mere langsigtede løsninger efter et folketingsvalg.

Ønske: Strategi for øget arbejdskraftudbud

Den danske ledighed er lav og for at sikre gode vækstbetingelser, skal vi gøre en målrettet indsats for at tiltrække arbejdskraft på tværs af landegrænser. Fremskrivninger fra de økonomiske vismænd viser, at Danmark har brug for ca. 70.000 flere udlændinge frem til 2025 for at kunne fastholde den høje vækst.

Derfor er det glædeligt, at der nu er enighed om blandt andet forbedringer for virksomhedscertificeringen på fast track-ordningen, lempelser for forskere og Ph.d.-studerende samt en udvidelse af adviseringsordningen, så virksomheder ikke uforskyldt kommer i klemme.

Vi skal hele tiden sikre os, at vi har adgang til den nødvendige arbejdskraft. Og vi foreslår, at Danmark får en strategi for, hvordan vi skal sikre arbejdskraftudbuddet i fremtiden. Det kan gå mange veje gennem mere uddannelse, og ved at mindske udfordringerne ved at ansætte international arbejdskraft. Og når de internationale medarbejdere kommer til Danmark, så skal vi gøre det nemt at finde sig til rette med bolig, familie og fritid.

Ja tak til politisk realisme

5 styrker kvitterer for, at den politiske behandling af forbedringer i den internationale rekruttering er holdt på sporet. Det er vigtigt, at vi tiltrækker og fastholder globale talenter. Vi er ikke verdensmestre i alt. Vi har brug for at styrke rekrutteringen af international arbejdskraft. Og vi håber, at den politiske realisme holder og kan fortsætte efter et valg, så vi kan få udvidet sporene.