Femstyrker
Menu

Danske Rederier er branche- og arbejdsgiverorganisation for dansk skibsfart

Danske Rederier er branche- og arbejdsgiverorganisation for dansk skibsfart – Danmarks største enkeltstående eksporterhverv.

Den varetager erhvervets interesser og fungerer som arbejdsgiverorganisation for medlemmer med indmeldte skibe under dansk flag.

Danske Rederiers sekretariat betjener yderligere to foreninger: Færgerederierne og Rederiforeningen af 2010

Læs mere:
www.danishshipping.dk