Femstyrker
Menu

Fem styrker for Danmark

Børsen overskrift: Her er tre ledestjerner for erhvervspolitikken

Af Ida Sofie Jensen, koncernchef i LIF, Lars Aagaard, adm. direktør i Dansk Energi, Anne H. Steffensen, adm. direktør i Danmarks Rederiforening, Katia K. Østergaard, adm. direktør i HORESTA og Karen Hækkerup, adm. direktør i Landbrug & Fødevarer

Hvor skal væksten komme fra? Det er ikke kun Børsens lederskribenter eller regeringen, som stiller sig det spørgsmål. Det er også en daglig udfordring hos rigtig mange danske virksomheder.

Vi repræsenterer fem erhverv, som alle tænker og handler internationalt og har afgørende betydning for Danmarks eksport. Vores succes på eksportmarkederne er en forudsætning for, at vi kan medvirke til at finansiere dansk velfærd. Men væksten kommer ikke af sig selv. Derfor bør virksomhedernes købmandskab, flid og ikke mindst innovationsevne gå hånd i hånd med gode politiske rammer.

Vi kan gøre meget for, at Danmark bliver endnu bedre at drive virksomhed fra. Det kræver en erhvervspolitik, der går på to ben. Dels skal vi fokusere på forbedre de generelle rammevilkår – dels skal vi tænke sektorspecifikt for at fjerne forhindringer for de respektive erhverv.

Regeringen fortjener ros for at tænke i en sektorspecifik og dermed målrettet erhvervspolitik. Det skaber en ramme for at høvle de knaster af, som bremser de enkelte erhverv, men som let overses i den politiske debat.

Når det kommer til de generelle erhvervsvilkår, så går vi fem styrkepositioner nu sammen om en konference den 9. november, hvor vi udstikker tre overordnede principper, der angiver retningen for at styrke dansk erhvervsliv:


  • Tænk innovativt: En ambitiøs F&U-indsats og uddannelser, som matcher morgendagens arbejdsmarked skal gå hånd i hånd med nytænkning fra myndighederne. Her er de kommende vækstplaner et konkret instrument.
  • Tænk globalt: Rammevilkårene skal løbende holdes op imod de vigtigste konkurrenters, så særregler, overimplementering af EU-regler eller skæve skattevilkår ikke hindrer ny vækst. Samtidig er en aktiv dansk indsats for øget frihandel helt afgørende.
  • Tænk tiltrækning: Det skal være nemt at investere og etablere sig i Danmark. Vi er en lille åben økonomi, der hænger tæt sammen med udlandet. Vi skal løbende fjerne hindringerne, så vi kan byde nye investeringer velkommen til Danmark.

Med mange stærke erhvervsklynger har vi et godt afsæt i Danmark for at gribe den næste vækst. Vores fem styrkepositioner er klar til at udnytte de åbninger for vækst, som viser sig markedsmæssigt såvel som politisk.

Vi er samtidig sikre på, at det vil gavne bredere end de respektive brancher, da det åbner for mere eksport og sikring af flere job. I sidste ende er det en nødvendig del af fundamentet for vores velfærdssamfund. Vi er klar til at gøre vores. Lad os derfor sammen hæve ambitionerne.