Femstyrker
Menu

Global frihandel skaber job i hele Danmark

Af Karen Hækkerup, adm. direktør, Landbrug & Fødevarer, Ida Sofie Jensen koncernchef, Lif, Katia Østergaard, adm. direktør i HORESTA og Anne H. Steffensen, adm. direktør i Danmarks Rederiforening og Lars Aagaard, adm. direktør, Dansk Energi

Danskerne har for nylig fået både Danmarkskanon og regeringsgrundlag. Selv om man i Danmarkskanonen glemte den danske kerneværdi ”handel”, så er det ikke tilfældet i regeringsgrundlaget. ”I varetagelsen af danske interesser står dansk eksport centralt. Regeringen vil arbejde aktivt for at øge dansk eksport med yderligere udbredelse af danske styrkepositioner” skriver de tre regeringspartier.

Det er der mange gode grunde til. For som en lille nation er vi inderligt afhængige af, at kunne handle, rejse, arbejde, eksportere og dele viden over grænserne. For os som fem danske eksport-styrkepositioner er det afsindigt alvorligt, når stærke kræfter ude i verden vakler på den front. Det gælder, når briterne vil lukke sig ude af fællesskabet med Brexit, eller når Trump vil lukke USA ude af en frihandelsaftale hen over Stillehavet og kortslutte forhandlingerne om frihandel mellem USA og EU (TTIP).

Vi bliver som eksporterhverv nødt til at tage ansvar for, at vi får løftet debatten herhjemme. Spørger man danskerne, bakker 67 procent op om en handelsaftale mellem EU og USA. Heldigvis. Men med en øget risiko for protektionisme kan vi ikke tage den folkelige opbakning for givet. Det vil være dybt problematisk for Danmark, hvis det går en anden vej.

Heldigvis har vi ikke kun positive retorik. Vi har også den håndgribelige virkelighed, at rigtig mange danskere via handel er med til at skabe det, som vi lever af. Danmark er helt afhængig af tilgængelighed, eksport og frihandel, som er den lige vej til både nuværende og yderligere jobs i Danmark. Vi fem styrker: søfart, turisme, lægemiddelindustri, energi og fødevarer, skaber endvidere job i hele landet – og ikke sjældent i de dele af landet, som man politisk også har stærkt fokus på at udvikle.

Vi ser ind i en verden, hvor antallet af handelsbarrierer som G-20-landene alene har indført over 1.200 handelsbarrierer siden 2008, et tal som er opgjort af verdenshandelsorganisationen WTO. Og vi ser ind i en verden, hvor der bliver sat spørgsmålstegn ved handelsaftaler, der ellers kan tilføre Danmark flere vækstmuligheder og dermed jobs.

Alene en handelsaftale mellem EU og USA vil kunne løfte den danske eksport af lægemidler til USA med 3.2 mia. kr.. Dertil kommer, at de danske rederiers omsætning også vil stige med 750 mio. kr., da TTIP generelt vil øge samhandlen mellem Europa og USA.

Der er også andre eksempler. Brexit risikerer, at koste den danske fødevareklynge en milliard i tabte eksportindtægter og udfordre de knap to milliarder, som briterne har lagt i det danske turismeerhverv. Hvis frihandelsaftalen hen over Stillehavet – den såkaldt TPP-aftale – også standses af Trump som varslet, så koster det 500 mio. kr. i årlig omsætning for rederierne. Et eksempel tættere på danske himmelstrøg er, at vi mister op mod en halv milliard kroner ved at eksport af den stadig grønnere danske strøm stoppes ved grænsen til Tyskland, så også i EU er der udfordringer.

Det er godt at se, at både regeringen og flere partier er sig udfordringen bevidst, og ved at der er tale om spørgsmål, som kræver svar. Det er klart et skridt frem på et vitalt område for Danmark.

Vi vil som erhverv gøre vores for at vise den positive virkelighed. Og vi vil også appellere til, at danske politikere knokler for at passe på Danmark og de danske muligheder. For tilgængelighed, frihandel og åbne markeder er vejen til at skabe endnu større velstand og dermed velfærd. Hvis ikke vi i fællesskab bliver bedre til at overbevise den danske befolkning om netop det, så sætter vi potentielt vores velfærd over styr.