Femstyrker
Menu

Sæt fut i de danske styrkepositioner

Af Ida Sofie Jensen, Koncernchef i LIF, Lars Aagaard, direktør i Dansk Energi, Karen Hækkerup, adm. direktør i Landbrug & Fødevarer, Katia K. Østergaard, adm. direktør i HORESTA og Anne H. Steffensen, adm. direktør i Danmarks Rederiforening

Danmark og dansk erhvervsliv har heldigvis flere markante styrkepositioner – ikke bare på de europæiske markeder, men så sandelig også andre steder på kloden. Om det er Danish Bacon, nyskabende medicin eller prisdygtig og effektiv energiteknologi, så kan vi noget særligt på udvalgte felter.

Vi repræsenterer fem sådanne styrkepositioner, som på hver på sin måde leverer noget særligt, når det handler om at skabe valutaindtjening til Danmark. Uanset om det er ved at sejle på stort set alle større havne verden over eller ved at have et godt brand, som trækker turister til Danmark, så er det altafgørende for dansk økonomi, at vi har sådanne styrker.

Derfor giver det også rigtig god mening, at man kobler generelle forbedringer af dansk erhvervslivs rammevilkår med indsatser rettet mod specifikke sektorer. For på den måde kan man også håndtere nogle af de særlige udfordringer, som kun gælder for udsnit af erhvervslivet. Der er ganske enkelt mange særlige forhold, som kan være en showstopper for velfungerende virksomheder, uden at det rækker på tværs af mange brancher.

Skiftende regeringer har med stor succes brugt såkaldte vækstteams til at løfte den opgave. Et vækstteam består af repræsentanter fra de berørte erhverv, fra universiteter og andre hel- og halvoffentlige institutioner, som sammen med dygtige embedsmænd effektivt kan identificere de barrierer og muligheder, der har betydning for vækstpotentialet i det relevante erhverv. Erfaringerne viser, at den metode giver resultater.

Heldigvis har den nuværende regering fortsat med denne effektive arbejdsmetode. I de kommende uger, barsler vækstteams således med klare anbefalinger til både det Blå Danmark og Life Science, som regeringen så har lovet at følge op med konkret handling. Tidligere har vækstteams inden for fødevarer, turisme og energi også givet gode resultater.

Men verden står ikke stille. Det er vigtigt, at vi bruger vækstteams med jævne mellemrum i flere sektorer, for at sikre at vi er på rette kurs. Det er således sundt, at rammevilkårene for eksempelvis energi og turisme holdes grundigt op imod de relevante konkurrerende lande. For vækstteams og strategier bør følges op med jævnlige vækst-tjek for at vurdere, om kursen skal justeres. Her er regeringens bebudede Råd om gode konkurrencevil­kår et yderligere skridt i rigtig retning.