Femstyrker
Menu

Støt firmaernes kamp for vækst, politikere

Af Af Ida Sofie Jensen, Koncernchef i LIF, Lars Aagaard, direktør i Dansk Energi, Karen Hækkerup, adm. direktør i Landbrug & Fødevarer, Katia K. Østergaard, adm. direktør i HORESTA og Anne H. Steffensen, adm. direktør i Danmarks Rederiforening

For vi har alle en interesse i, at Danmark fortsat er et land præget af velstand, så der også i fremtiden bliver råd til vores velfærd. Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) siger det klart i den publikation, som vi i fællesskab præsenterer i dag: "Det er i virkeligheden en meget simpel ligning: Vækst er en forudsætning for velstand, og velstand er en forudsætning for velfærd." Måske er det derfor, at der langt hen ad vejen er fodslag blandt de ni partispidser, som vi har stillet spørgsmålet: "Hvor skal væksten komme fra?"

Tre udfordringer
Det er rigtig positivt med den opbakning til, at vækstdagsordenen er central for Danmark. For selv om tilgangene til vækst er vidt forskellige, er den fælles ambition om vækst og dermed velstand en nødvendighed for, at danske virksomheders virkelyst og evner ikke underløbes af problematisk regulering, som stiller os ringere end vores konkurrenter. Den konklusion er helt central. Som fem af Danmarks største eksporterhverv, tilsammen kaldet de "fem styrker", ønsker vi at bane vej for fremtidens vækst. Vores medlemsvirksomheder er store bidragydere med tusindvis af arbejdspladser og eksportkroner og vil også gerne være dem, der går forrest for at sikre fremtidens vækst.

Vi skal alle understøtte væksten, og det kan gøres på mange måder. For der er udfordringer nok at tage fat på. Mangel på den rette arbejdskraft er allerede nu ved at blive en bremse på væksten. Hvis der skal gøres plads til fremtidens vækst, er det afgørende, at arbejdsudbuddet følger med efterspørgslen. Det kræver mere målrettet uddannelse af nye generationer, samt mulighed for og incitament til at omskole og opkvalificere sig for andre. Ellers vil manglen på den rette arbejdskraft bremse virksomhederne fra at vokse og skabe endnu flere job. Som en del af puslespillet ser vi brug af udenlandsk arbejdskraft. Det er afgørende for mange virksomheder inden for vores erhverv, og vi er nødt til - også i fremtiden - at kunne tiltrække den nødvendige arbejdskraft til Danmark, så vi kan klare os i konkurrencen med udlandet.Brems protektionismen
Siden midten af 1990'erne har produktiviteten udviklet sig svagt i Danmark. Det er en anden central udfordring for dansk økonomi. Øget produktivitet går hånd i hånd med vækst, og det er dermed centralt for øget velstand. Også her kommer vi længst, hvis virksomhedernes virkelyst går hånd i hånd med politiske tiltag. For det er en kommerciel udfordring at nytænke, digitalisere og udvikle vores produkter samtidig med, at vi tager ny teknologi i brug. Danskernes velstand afhænger af, at vi har idéerne til eksport og evnen til at begå os globalt. Det er vigtigt, at politiske beslutninger og reguleringer ikke spænder ben for det.

En tredje udfordring for væksten kommer udefra. Vi har i mange år oplevet friere international handel, friere bevægelighed for arbejdskraft og for kapital. Det er en udvikling, som en lille handelsnation som Danmark har nydt godt af. Men vi ser imidlertid en række indikationer på, at den globale udvikling vakler, samtidig med at den stigende protektionisme er noget, som vi skal arbejde for at undgå. Briternes exit fra EU kan også få betydelige negative konsekvenser for dansk eksport. Vi skal fra dansk side ikke kun kæmpe for at få den bedst mulige aftale med Storbritannien, men også kæmpe for, at globaliseringen vinder over protektionismen. Her skal EU spille en stærk rolle. Det vil være med til at fremtidssikre den danske velfærd.

Brug for politisk vilje
Udfordringer som mangel på arbejdskraft, lav produktivitetsvækst og protektionisme forsvinder næppe af sig selv. Men vi kan gøre noget, og helst hånd i hånd med det politiske niveau, for så bliver resultaterne bedre. Så svaret på, hvem der skal sikre fundamentet for fremtidig vækst, er hverken "Christiansborg" eller "virksomhederne". Svaret er både/og. Der er derfor brug for kontinuerlig politisk vilje til at fremtidssikre vores samfund og virksomheder, der griber de kommercielle muligheder. Vi har ad den vej sammen skabt gode forudsætninger for vækst og velfærd i Danmark.

Lad os forme fremtiden på samme vis.