Femstyrker
Menu

Vækst kræver talent på tværs af grænser

Af Af Ida Sofie Jensen, Koncernchef i LIF, Lars Aagaard, direktør i Dansk Energi, Karen Hækkerup, adm. direktør i Landbrug & Fødevarer, Katia K. Østergaard, adm. direktør i HORESTA og Anne H. Steffensen, adm. direktør i Danmarks Rederiforening

Vi har altid sejlet ud fra Danmark. Vi har etableret vores virksomheder i andre lande, vi har taget viden og talent med tilbage. Det er en del af det danske DNA. Og det har skabt grundlag for vores vækst og velstand. En vækst der i høj grad er skabt af Danmarks fem styrkepositioner indenfor fødevarer, turisme, life science, energi og søfart. Skal vi i Danmark sikre gode betingelser for fortsat vækst og velstand er det nødvendigt at tænke i fremtidens talenter og ud over landets grænser. For Danmarks velstand er – uanset om vi kigger tilbage i tiden eller ti år frem – først og fremmest grundlagt ved vores evne til at finde på, producere, levere ydelser og handle varer internationalt.

Derfor skal vi tænke i international arbejdskraft, og allerede i dag er dansk værdiskabelse afhængig af udenlandske statsborgere. På samme vis er det af stor værdi, at danskere tager til udlandet for at blive dygtigere og tager nye idéer med tilbage til danske virksomheder. Det er en styrke for det danske samfund og arbejdsmarked, at vi har danske virksomheder med internationalt sammensatte medarbejderskarer.

Det sætter vi ansigt på med 15 personer fra vores erhverv, der hver især er en forudsætning for, at virksomheder fra landets fem styrkepositioner kan skabe vækst og velstand i Danmark. Det er lige fra it-specialisten, der er med til at sikre digitaliseringen af vores energisystem, shippingmanden i Singapore, forskeren, der er med til at skabe ressourceeffektive græssorter, der kan eksporteres til hele verden, til neurobiologen, der arbejder på at knække koden til sygdommen alzheimers. De bidrager alle sammen med hvert deres talent til vejen mod fortsat vækst og velstand i Danmark.

Skal vi klare os i konkurrencen med udlandet, er det både i dag og i fremtiden afgørende for mange virksomheder inden for vores erhverv at kunne tiltrække den nødvendige arbejdskraft til Danmark. Det starter med en vigtig uddannelsesindsats, så fødekæden er på plads. Vi tager alle aktivt del i uddannelse og efteruddannelse af vores arbejdskraft, så vi har de rette kompetencer både nu og i fremtiden. Det bringer os dog ikke helt i mål. Derfor må vi også kigge ud over de danske grænser. De politiske rammer bør matche de mange fordele, som Danmark har ved at trække på den rette udenlandske arbejdskraft. Og politisk skal det signaleres, at de rette folk udefra er en del af løsningen, ganske som uddannelse og arbejdsmarkedsreformer, der sikrer, at alle kommer i beskæftigelse, også er dele af løsningen.

Danmark skal aktivt tiltrække den nødvendige udenlandske arbejdskraft. Fremskrivninger fra de økonomiske vismænd viser, at Danmark har brug for ca. 70.000 flere udlændinge frem til 2025 for at kunne fastholde den høje vækst. Den danske ledighed er lav, og for at sikre fortsat gode vækstbetingelser for vores virksomheder er der behov for at gøre en indsats for målrettet at tiltrække europæisk arbejdskraft. Der er brug for en strategi for målrettet tiltrækning af europæisk arbejdskraft.

Vi skal også kigge ud over Europas grænser for at tiltrække den nødvendige viden og de afgørende kompetencer. Vi må ikke afgrænse os til den europæiske arbejdskraft i kampen om at tiltrække de medarbejdere og talenter, der er afgørende for, at vi kan bevare de danske styrkepositioner. Både fordi viden og talent ikke kender til landegrænser, men også fordi Europas demografiske udvikling vil føre os ud i en hård kamp om arbejdskraften.

Derfor skal vi minimere udfordringerne ved ansættelse af udenlandsk arbejdskraft. Vi kan ikke nødvendigvis beskrive fremtidens behov for kompetencer med de uddannelser eller stillingsbeskrivelser, som vi kender i dag. Og vi kan ej heller forudse, hvilken medarbejder i virksomhedens arbejdsgang, der bliver det led i kæden, vi kommer til at mangle. Vi bør derfor sikre større fleksibilitet og krav til lønniveau, som ikke går på kompromis med eksisterende vilkår, men samtidigt er på et niveau, hvor vi kan tiltrække de udenlandske statsborgere, som vi har brug for.

Og så skal vi gøre det nemt for udenlandsk arbejdskraft at komme til Danmark og finde sig til rette her med bolig, familie og fritid – både når det er for en kortere eller en længere periode. Det er også en af anbefalingerne i World Economic Forums nylige rapport om at tiltrække talent. Vi skal tage godt imod den arbejdskraft, der yder et væsentligt og afgørende bidrag til vores virksomheders vækst – og vores alle sammens fremtidige velstand.