Femstyrker
Menu

Vi vinder, når vi tænker internationalt

Børsen overskrift: Kampen for frihandel skal være vores topprioritet

Af Lars Aagaard, adm. direktør, Dansk Energi, Karen Hækkerup, adm. direktør, Landbrug & Fødevarer, Ida Sofie Jensen koncernchef, Lif, Katia Østergaard, adm. direktør i HORESTA og Anne H. Steffensen, adm. direktør i Danmarks Rederiforening

Danmark er en lille, åben økonomi. Vores erhvervsliv er i udpræget grad internationalt orienteret. Vi vinder som nation, når vi handler med resten af verden. Uanset om det er produktion af højværdi-varer til globale markeder, eksport af vores stadigt grønnere el, salg af transportydelser eller udenlandske turister, som kommer til Danmark, så er det internationale aspekt afgørende.

Derfor er det bekymrende for de fem danske styrkepositioner, som vi repræsenterer, at pilen lige nu peger imod mindre samhandel, hvor flere lande lukker sig om sig selv. Brexit-afstemningen er et skridt i den forkerte retning, protektionistisk retorik fra den amerikanske valgkamp et andet. Det er i Danmarks kerneinteresse at modvirke en protektionistisk udvikling. Både gennem EU, ved internationalt samarbejde og på egen hånd bilateralt.

Frihandel er således en bunden opgave, hvis Danmark skal være en succes. Det var også en af konklusionerne i Peter Taksøe-Jensens rapport om fremtidens danske udenrigspolitik fra foråret. Kampen for mere frihandel og mindre protektionisme skal derfor fortsat være en topprioritet for den danske udenrigstjeneste, så vores styrker ikke begrænses.

Skal vi holde trit med de globale konkurrenter, er det også afgørende med den rette arbejdskraft. Det kræver, at vi bliver bedre til at uddanne dem, som erhvervslivet har brug for på morgendagens arbejdsmarked fremfor til det i går. Det kræver også, at vi kan rekruttere internationale talenter. Hvis et firma kan dokumentere, at man mangler den helt rette medarbejder til en specialiseret opgave, så skal det være let, at få den arbejdskraft til Danmark – og rammerne for opholdet skal være attraktive. Det gør os i sidste ende rigere som nation, og derfor bør regeringens sektorspecifikke vækstteams have det for øje.